Cenik

Individualna psihoterapija (60 minut): 70 EUR

Skupinska psihoterapija (90 minut): 30 EUR na udeleženca

Psihološko in vzgojno svetovanje (60 minut): 70 EUR

Partnerska terapija (60 minut): 80 EUR

Družinska terapija (60 minut): 80 EUR

Individualna supervizija (60 minut): 70 EUR

Skupinska supervizija – vsaj trije superviziranci (60 minut): 30 EUR na udeleženca

Klinično psihološko mnenje na osnovi psihodiagnostičnega intervjuja: 140 EUR

Klinično psihološki pregled (uporaba kognitivnih, nevropsiholoških, osebnostnih in projektivnih preizkušenj): 350 EUR