Terapevtski dogovori

Terapevtski dogovor je soglasje terapevta in klienta glede terapevtskih ciljev – to je glede spremembe, ki jo želi narediti klient.

Psihoterapevtska pravila so pogoji, za izvajanje psihoterapije. O njih se za razliko od terapevtskih dogovorov, ni mogoče pogajati.

Temeljna psihoterapevtska pravila so naslednja:

  • vsebina terapevtskih seans je strogo zaupna. Terapevt je zavezan kodeksu psihološke etike in varuje vse osebne podatke klienta. To pravilo terapevt krši le v primeru, ko oceni, da je ogroženo življenje klienta ali drugih ljudi. O nevarnosti terapevt obvesti klientovega osebnega zdravnika in klientove svojce,
  • klient v obdobju psihoterapevtskega procesa jemlje le predpisana zdravila po navodilih lečečega zdravnika,
  • klient pride na terapevtsko srečanje trezen,
  • seansa se plačuje sproti,
  • klient je opravičen plačila, če odpove seanso vsaj 2 dni pred dogovorjenim srečanjem; v nasprotnem primeru, plača polovično ceno seanse (žal ne glede na opravičljivost razloga odsotnosti),
  • komunikacija poteka v vzdušju medsebojnega spoštovanja, morebitno nezadovoljstvo, kritiko ali jezo izražamo na socialno sprejemljiv način.