Pravno obvestilo

Pravno obvestilo spletnega mesta http://www.psihologinja.si

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta http://www.psihologinja.si. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu http://www.psihologinja.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine pravnega subjekta Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv, objavljenih na http://www.psihologinja.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa http://www.psihologinja.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom http://www.psihologinja.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost pravnega subjekta Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. se bo trudil, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. se bo trudil za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spletno mesto spremeni.

Varstvo osebnih podatkov

Kakršnekoli podatke, ki jih Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p. pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za interno rabo pravnega subjekta Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p.in jih Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p.varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku. Osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam. Poleg osebnih podatkov, ki nam jih boste zagotovili, ta stran lahko uporablja tehnologijo, ki dopušča zbiranje nekaterih tehničnih podatkov, kot je vaš IP-naslov. IP naslovov ne povezujemo z osebnimi identitetami, zato je vsak uporabnik anonimen.

Splošno

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Persona - Center za psihološko svetovanje, Aleksandra Pokorn Meško s.p.